Konferencja Empatia w Edukacji - Jak może zmienić polską szkołę?

Przejdź do treści

Menu główne:

Zapraszamy nauczycieli, psychologów i pedagogów, rodziców, ludzi zarządzających oświatą i wszystkich zainteresowanych na konferencję:

EMPATIA W EDUKACJI - jak może zmienić polską szkołę?

Co zrobić, aby w szkole było więcej życzliwości, wzajemnego szacunku, mniej agresji i konfliktów? Jak sprawić, aby uczniowie mieli wewnętrzną motywację do nauki, chcieli współpracować i brać odpowiedzialność za własny rozwój? Na te pytania zamierzamy odpowiedzieć w trakcie gliwickiej konferencji EMPATIA W EDUKACJI - Jak może zmienić polską szkołę?

ADRESACI - konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, psychologów i pedagogów oraz wszystkich osób, dla których ważny jest przede wszystkim humanistyczny wymiar edukacji, który bierze pod uwagę potrzeby i emocje - uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. To wymiar, w którym bierzemy pod uwagę każdego człowieka i zamiast na posłuszeństwo, stawiamy na partnerstwo.

CEL KONFERENCJI - wyposażenie uczestników w konkretną wiedzę pedagogiczną na temat tego, w jaki sposób empatia w klasie wspomaga harmonijny rozwój uczniów, jak stworzyć dobre warunki dla rozwoju mózgu i motywacji wewnętrznej uczniów, co na ten temat mówią najnowsze badania z zakresu neurobiologii oraz psychologii.

W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać emocje dzieci (jest to szczególnie ważne ze względu na drastyczny wzrost zachorowań na depresję młodzieńczą) i jak dbać o własne emocje w pracy. Dowiedzą się także, w jaki sposób wyciszać agresywne zachowania dzieci, jak radzić sobie w sytuacji ostrego konfliktu między uczniami. Uczestnicy otrzymają konkretne narzędzia do pracy z dziećmi i nastolatkami, w tym program „Sen Żyrafy”.

Zapraszamy na część wykładową oraz na praktyczne warsztaty. Nie zabraknie punktu widzenia samych uczniów. Będzie też okazja do dyskusji oraz do skorzystania z doświadczeń nauczycieli FILOMATY, którzy od kilku lat pracują z programem nauki empatii „Sen żyrafy".
PROGRAM KONFERENCJI  -  11.10.2016
 8:00 - 9:00        
Rejestracja uczestników      

 9:00 - 9:30
Rozpoczęcie konferencji
 IWONA GUZICKA
CZĘŚĆ WYKŁADOWA Centrum Edukacji i Biznesu „NOWE GLIWICE”, ul. Bojkowska 37
 9:30 - 11:00    
 MAREK KACZMARZYK - Co się dzieje za kurtyną, czyli jak kształtuje się empatyczny mózg człowieka?

 11:00 - 11:15
Przerwa kawowa

 11:15 - 12:00
 ELŻBIETA WIĘCŁAW - Porozumienie bez Przemocy - jak je wykorzystać w budowaniu relacji w szkole?

 12:00 - 12:30
Przerwa kawowa

 12:30 - 13:30
 FRANK GASCHLER - Sen żyrafy, czyli jak uczyć empatii najmłodszych? Prezentacja programu nauki empatii dla dzieci - „Sen żyrafy"

 13:30 - 15:00
Przerwa na lunch
CZĘŚĆ WARSZTATOWA Zespół Szkół FILOMATA w Gliwicach, ul. Bojkowska 20A
 15:00 - 16:45
Warsztaty tematyczne - zgodnie z wyborem uczestników - Wybierz warsztat

 17:00
Podsumowanie konferencji
PRELEGENCI
DARIA FIRA - nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej FILOMATA.

PATRYCJA WRÓBEL - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Tęczowa Kraina FILOMATY.

Obie panie są praktykami - od 4 lat w codziennej pracy wykorzystują program „Sen żyrafy". Naukę empatii zaczynały od siebie, wierząc, iż w pracy z dziećmi uczymy tego, kim jesteśmy. Podejścia NVC uczyły się na wielu warsztatach, min. z Agnieszką Pietlicką i z autorami prograu „Sen żyrafy" - Gundi i Frankiem Gaschlerami. Ich marzeniem jest tworzenie dzieciom takich warunków na edukacyjnej ścieżce, aby w przyszłości mogły stać się szczęśliwymi, dobrymi ludźmi. Wciąż szukają dalszych rozwiązań i dzisiaj wiedzą, że aby osiągnąć swój cel muszą pytać, rozmawiać, obserwować i nie oceniać.
FRANK GASCHLER - mediator i trener Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication - NVC). Zawsze podkreśla, że przede wszystkim jest człowiekiem. W codziennej pracy wspiera rodziców i nauczycieli w budowaniu głębokich i pełnych zaufania relacji w rodzinie czy w grupie przedszkolnej lub szkolnej - w tym zakresie jest praktykiem. Współautor książki „Sen żyrafy", która zawiera program nauki empatii, rozwiązywania konfliktów w pracy z najmłodszymi dziećmi - w przedszkolu i szkole podstawowej. Cały program jest czystą praktyką, zawiera wiele pomysłów i scenariuszy działania, które można wykorzystać do pracy z dziećmi.
IWONA GUZICKA - historyk, tutor, trener mindset, nauczyciel praktyk. Prezes Zarządu Towarzystwa Oświatowego FILOMATA. Współzałożycielka placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży FILOMATA przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i LO. W codziennej praktyce edukacyjnej szczególny nacisk kładzie na wykorzystanie filozofii Porozumienia bez Przemocy, nastawienia na rozwój oraz osiągnięć neurobiologii.

MAREK KACZMARZYK - biolog, neurodydaktyk, autor podręczników i programów szkolnych. Kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii  w Uniwersytecie Śląskim, koordynator i autor licznych projektów edukacyjnych dla młodzieży oraz dorosłych, twórca programów i wykładowca studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Propagator dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i wychowania. Autor wielu artykułów z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia i wychowania oraz edukacji ekologicznej. Stały współpracownik „Edukacji i Dialogu”, jednego z największych czasopism liderów edukacji.
TERESA TRAUTMAN - psycholog, psychoterapeuta Gestalt w trakcie szkolenia. Pracuje terapeutycznie zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Od 2011 roku jest psychologiem szkolnym w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum FILOMATA w Gliwicach. Od 2010 roku prowadzi indywidualną praktykę psychoterapeutyczną. Swoją pracę poddaje superwizji u Zofii Pierzchały. Jest współzałożycielką Konsylium - Centrum Diagnozy i Terapii w Katowicach.

ELŻBIETA WIĘCŁAW - certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy (NVC), mediator, coach i trener rozwoju osobistego, nauczyciel – praktyk, dyrektor LO i Gimnazjum FILOMATA, współzałożycielka placówek FILOMATY w Gliwicach (pierwsza z nich - LO powstała w 1996 roku). Z pasją i pokorą szuka w życiu porozumienia, a Porozumienie bez Przemocy jest dla niej w tych poszukiwaniach najpiękniejszą drogą. Stara się, aby we współprowadzonych przez nią szkołach młodzi ludzie uczyli się empatii i sztuki porozumienia na równi ze szkolnymi przedmiotami. Prowadzi także warsztaty dla nauczycieli i rodziców, które służą budowaniu relacji opartych na szacunku i zrozumieniu.

GRZEGORZ WIĘCŁAW - absolwent  psychologii w Simon Fraser University (Vancouver, Kanada) oraz psychologii sportu i aktywności fizycznej w University of Jyväskylä (Finlandia) oraz Universität Leipzig (Niemcy). Swoje międzynarodowe doświadczenia wykorzystuje w pracy  z uczniami i sportowcami nad budowaniem motywacji i wspierających relacji. Jest pasjonatem i praktykiem, pracuje także z nauczycielami, pokazuje, jak tworzyć klimat dla rozwoju, jak budować porozumienie, które prowadzi do współpracy. Opracował autorski program wykorzystania nauki żonglerki do budowania relacji w zespole. Opublikował wiele artykułów na temat budowania relacji i pracy mentalnej (m.in. w „Magazynie Trenera”, „Dyrektorze Szkoły”). Prowadzi firmę Głowa Rządzi.
OPIS WARSZTATÓW
Warsztat 1
SŁUCHAM I SŁYSZĘ
Program „Sen Żyrafy” w pracy z dziećmi w przedszkolu i w młodszych klasach szkoły podstawowej
Prowadzenie:
DARIA FIRA - nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej FILOMATA.

PATRYCJA WRÓBEL - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Tęczowa Kraina FILOMATY.

Obie panie są praktykami - od 4 lat w codziennej pracy wykorzystują program „Sen żyrafy". Naukę empatii zaczynały od siebie, wierząc, iż w pracy z dziećmi uczymy tego, kim jesteśmy. Podejścia NVC uczyły się na wielu warsztatach, m.in. z Agnieszką Pietlicką i z autorami programu „Sen żyrafy" - Gundi i Frankiem Gaschlerami. Ich marzeniem jest tworzenie dzieciom takich warunków na edukacyjnej ścieżce, aby w przyszłości mogły stać się szczęśliwymi, dobrymi ludźmi. Wciąż szukają dalszych rozwiązań i dzisiaj wiedzą, że aby osiągnąć swój cel muszą pytać, rozmawiać, obserwować i nie oceniać.
Adresaci: nauczyciele oraz osoby zainteresowane praktyczną realizacją programu „Sen Żyrafy”

Opis warsztatu:
W czasie warsztatu zaprezentujemy praktyczny wymiar pracy z programem „Sen żyrafy" w przedszkolu i w młodszych klasach szkoły podstawowej. Chcemy pokazać, jak w grupie rówieśniczej uczyć najmłodsze dzieci nawiązywania wzajemnych relacji, opartych na szacunku i empatii. Pokażemy, w jaki sposób uczymy dzieci rozpoznawania radzenia sobie z trudnymi emocjami i z konfliktowymi sytuacjami. Opierając się na historii żyrafki Bibi podpowiemy, jak emocjonalnie zaangażować dzieci, tak aby uczyły się mówić o swoich uczuciach oraz potrzebach. Opowiemy też o tym, jak zaangażować rodziców, aby byli wsparciem w realizacji programu.

Maksymalna liczebność grupy: 20 osób
Warsztat 2
CHCĘ ZROZUMIEĆ, CZEGO NAPRAWDĘ POTRZEBUJESZ
Porozumienie bez Przemocy w kontakcie z dziećmi i młodzieżą
Prowadzenie:
FRANK GASCHLER - mediator i trener Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication - NVC). Zawsze podkreśla, że przede wszystkim jest człowiekiem. W codziennej pracy wspiera rodziców i nauczycieli w budowaniu głębokich i pełnych zaufania relacji w  rodzinie czy w grupie przedszkolnej lub szkolnej - w tym zakresie jest praktykiem. Współautor książki „Sen żyrafy", która zawiera program nauki empatii, rozwiązywania konfliktów w pracy z najmłodszymi dziećmi - w przedszkolu i szkole podstawowej. Cały program jest czystą praktyką, zawiera wiele pomysłów i scenariuszy działania, które można wykorzystać do pracy z dziećmi.
Adresaci: nauczyciele, rodzice

Opis warsztatu:
W czasie warsztatu  chcemy pokazać, jak w świadomy sposób zrobić miejsce w przedszkolu, szkole i w domu na uczenie empatii naszych najmłodszych, na budowanie kontaktu, na wzięcie pod uwagę świata uczuć i potrzeb naszych i dzieci. Jak uczyć współpracy i zaufania? Jak korzystać z wewnętrznej motywacji? Jak uczyć rozwiązywania konfliktów bez uciekania się do nagród i kar?
Porozmawiamy o konfliktach, które są dużą częścią życia w rodzinach, przedszkolach i szkołach. Potrzebujemy się nauczyć, jak sobie z nimi radzić, aby żyć razem w społecznościach, gdzie każdy jest ważny. A dzieci uczą się tego od dorosłych. „Jeśli będąc dla dzieci autentycznym przykładem, nauczymy je jak można bez ranienia innych dbać o swoje potrzeby, to nauczą się wszystkiego, czego potrzebują w życiu" - ta myśl jest główną ideą Porozumienia bez Przemocy w kontakcie z dziećmi i nastolatkami. Pokażemy, jak dbając o siebie, możemy budować bliską relację z dzieckiem.

Maksymalna liczebność grupy: 20 osób
Warsztat 3
JAK EMPATIA WPŁYWA NA ROZWÓJ UCZNIÓW I ICH WEWNĘTRZNĄ MOTYWACJĘ?
Prowadzenie:
IWONA GUZICKA - historyk, tutor, trener mindset, nauczyciel praktyk. Prezes Zarządu Towarzystwa Oświatowego FILOMATA. Współzałożycielka placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży FILOMATA przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i LO. W codziennej praktyce edukacyjnej szczególny nacisk kładzie na wykorzystanie filozofii Porozumienia bez Przemocy, nastawienia na rozwój oraz osiągnięć neurobiologii.
Adresaci: nauczyciele, rodzice

Opis warsztatu:
Warsztaty będą poświęcone neurobiologicznym podstawom uczenia się dzieci oraz kształtowaniu ich nastawienia na rozwój. Uczestnicy dowiedzą się, jak badania i odkrycia neurobiologów wpływają (powinny wpływać) na współczesną dydaktykę, co każdy nauczyciel wiedzieć powinien o mózgach swoich uczniów wchodząc do klasy. Jakie znaczenie mają relacje w klasie dla skutecznej nauki. W jaki sposób możemy motywować dzieci do działania z poziomu ich wewnętrznych potrzeb. Jakie znaczenie dla rozwoju dzieci mają słowa wypowiadane przez dorosłych - rodziców i nauczycieli.

Maksymalna liczebność grupy: 20 osób
Warsztat 4
EMPATIĘ DLA INNYCH ZACZYNAM OD SIEBIE
Prowadzenie:
TERESA TRAUTMAN - psycholog, psychoterapeuta Gestalt w trakcie szkolenia. Pracuje terapeutycznie zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą oraz osobami dorosłymi.
Od 2011 roku jest psychologiem szkolnym w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum FILOMATA w Gliwicach. Od 2010 roku prowadzi indywidualną praktykę psychoterapeutyczną. Swoją pracę poddaje superwizji u Zofii Pierzchały. Jest współzałożycielką Konsylium - Centrum Diagnozy i Terapii w Katowicach.
Adresaci: osoby pragnące wesprzeć swoje zasoby okazywania empatii sobie i innym

Opis warsztatu:
Podczas warsztatu stworzymy sprzyjające warunki do rozpoznawania swoich myśli, uczuć, potrzeb i wrażeń z ciała. Sprawdzimy, jak empatia wobec siebie może wzmocnić nasz potencjał okazywania empatii innym. Poszukamy obszarów, w których jesteśmy wobec siebie najbardziej empatyczni i tych, o których najłatwiej nam zapomnieć w codziennej rutynie. W trakcie warsztatu będziemy wykorzystywać elementy pracy z oddechem oraz ciałem - zadbaj zatem o wygodny strój.

Maksymalna liczebność grupy: 15 osób
Warsztat 5
ŚWIADOMOŚĆ DAJE WYBÓR
Podstawy komunikacji opartej na empatii w szkolnej rzeczywistości
Prowadzenie:
ELŻBIETA WIĘCŁAW - certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy (NVC), mediator, coach i trener rozwoju osobistego, nauczyciel - praktyk, dyrektor LO i Gimnazjum FILOMATA, współzałożycielka placówek FILOMATY w Gliwicach (pierwsza z nich - LO  powstała w 1996 roku). Z pasją i pokorą szuka w życiu porozumienia, a Porozumienie bez Przemocy jest dla niej w tych poszukiwaniach najpiękniejszą drogą. Stara się, aby we współprowadzonych przez nią szkołach młodzi ludzie uczyli się empatii i sztuki porozumienia na równi ze szkolnymi przedmiotami. Prowadzi także warsztaty dla nauczycieli i rodziców, które służą budowaniu relacji opartych na szacunku i zrozumieniu.
Adresaci: nauczyciele oraz osoby zainteresowane poznaniem podstaw empatycznej komunikacji, opartej na Porozumieniu bez Przemocy (NVC)

Opis warsztatu:
W czasie tego warsztatu uczestnicy poznają podstawowe założenia umożliwiające świadomą, empatyczną komunikację, opartą na założeniach Porozumienia bez Przemocy. Praktycznie przećwiczymy "4 kroki" w drodze do porozumienia: precyzyjne wyrażanie obserwacji, nazywanie uczuć i odkrywanie potrzeb oraz formułowanie próśb w sposób, który zwiększa szansę na to, że zostaną spełnione. W czterech krokach pokażemy, jak można zmienić swój styl wyrażania siebie i słuchania innych, tak aby nawiązywać szczere i otwarte relacje, oparte na wzajemnym szacunku. Zobaczymy, jak odróżnić oceny od obserwacji, odkryjemy różnorodność uczuć i potrzeb, sprawdzimy, co zrobić, żeby prośba nie była żądaniem. Zobaczymy, jak w szkolnej rzeczywistości można zrezygnować z wymagania posłuszeństwa na rzecz partnerstwa, jak RACJĘ można zamieniać na RELACJĘ.

Maksymalna liczebność grupy: 20 osób
Warsztat 6
ŻONGLERKA JAKO NARZĘDZIE DO BUDOWANIA RELACJI W ZESPOLE
Prowadzenie:
GRZEGORZ WIĘCŁAW -  absolwent  psychologii w Simon Fraser University (Vancouver, Kanada) oraz psychologii sportu i aktywności fizycznej w University of Jyväskylä (Finlandia) oraz Universität Leipzig (Niemcy). Swoje międzynarodowe doświadczenia wykorzystuje w pracy  z uczniami i sportowcami nad budowaniem motywacji i wspierających relacji. Jest pasjonatem i praktykiem, pracuje także z nauczycielami, pokazuje, jak tworzyć klimat dla rozwoju, jak budować porozumienie, które prowadzi do współpracy. Opracował autorski program wykorzystania nauki żonglerki do budowania relacji w zespole. Opublikował wiele artykułów na temat budowania relacji i pracy mentalnej (m.in. w „Magazynie Trenera”, „Dyrektorze Szkoły”). Prowadzi firmę Głowa Rządzi.
Adresaci: warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcieliby uatrakcyjnić swoją pracę z grupami i pozyskać bardzo skuteczne narzędzie – nauczycieli, psychologów, trenerów rozwoju osobistego

Opis warsztatu:
Na warsztatach uczestnicy będą mogli nauczyć się podstaw żonglowania, dowiedzieć się, jaki wpływ na proces nauki oraz budowanie relacji ma ta umiejętność uruchamiająca prawą i lewą półkulę mózgu. Pokażemy, jak nauka żonglowania może integrować grupę, uczyć zaufania, wzmacniać dobrą komunikację, trenować koncentrację wytrwałość i cierpliwość. Prosimy - zadbaj o lekki, wygodny strój i obuwie.  

Maksymalna liczebność grupy: 20 osób
MIEJSCE
CZĘŚĆ WYKŁADOWA Centrum Edukacji i Biznesu „NOWE GLIWICE”, ul. Bojkowska 37
CZĘŚĆ WARSZTATOWA Zespół Szkół FILOMATA w Gliwicach, ul. Bojkowska 20A
ORGANIZATOR
Organizatorem konferencji EMPATIA W EDUKACJI - jak może zmienić polską szkołę? jest Towarzystwo Oświatowe  FILOMATA oraz Zespół Szkół FILOMATA w Gliwicach.

FILOMATA od 20 lat istnieje na gliwickim rynku edukacyjnym. W 1996 roku powstała nasza pierwsza szkoła - liceum ogólnokształcące. Obecnie FILOMATA to: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i LO.

Od samego początku przyświecała nam idea tworzenia nowoczesnej edukacji, przyjaznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Marzyliśmy o tym, aby młodzi ludzie kończący szkołę byli nie tylko mobilni, dobrze przygotowani do zmieniającego się rynku pracy, ale przede wszystkim, aby byli szczęśliwi i spełnieni. Dziś już wiemy, iż kluczem otwierającym uczniowskie głowy i serca są świadomie budowane relacje, oparte na szacunku i partnerstwie. To umiejętność, której warto i trzeba uczyć już najmłodsze dzieci. Aby młody człowiek stał się empatyczny i życzliwy, musi być tak właśnie traktowany. I oto nasza filozofia działania: każdy ma prawo do szacunku, do bycia bezpiecznym, do uczenia się. Nie tylko mówimy do naszych uczniów, ale przede wszystkim z nimi rozmawiamy. I nade wszystko - lubimy z nimi zmieniać świat na nieco lepszy! Dlatego w FILOMACIE uczymy się empatii i sztuki porozumienia na równi ze szkolnymi przedmiotami. Sztuka porozumienia to przede wszystkim umiejętność nawiązania kontaktu ze sobą i z ludźmi wokół. To - w naszym przekonaniu - jedno z najważniejszych zadań szkoły.

Jak tego dokonać, od czego zacząć - na te pytania pragniemy odpowiedzieć w trakcie naszej konferencji. Pomogą nam w tym zaproszeni goście i nauczyciele FILOMATY. Chcemy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami, aby to w co głęboko wierzymy, co sprawdza się w naszej pracy, mogło stać się udziałem innych szkół i uczących się tam uczniów. Wiemy, że wiele dobrego dzieje się w gliwickich szkołach, że pracuje w nich wielu nauczycieli, którzy podobnie jak my widzą współczesną rolę edukacji. Wykorzystajmy nasz wspólny potencjał i sprawmy, aby Gliwice stały się prekursorem nowoczesnej, efektywnej oświaty w skali kraju. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych z Gliwic i z każdego innego miejsca w świecie.

Organizacja tej konferencji to nasz wkład w budowanie edukacji opartej na empatii oraz sposób na świętowanie 20-lecia szkoły.

Serdecznie zapraszamy - spotkajmy się 11 października 2016 w Gliwicach!

Iwona Guzicka i Elżbieta Więcław
WYRAŹ OPINIĘ o konferencji "EMPATIA W EDUKACJI"
28 komentarze
Średnia ocena: 1285.0/5

Danuta
2016-10-24 13:50:12
Dla mnie fascynujący był sam temat konferencji ponieważ empatia nie jest jeszcze tak doceniana jak powinna.Doskonała była również atmosfera towarzysząca temu wydarzeniu - pełna empatii i życzliwości.Brawo!!!!!!
Wioleta
2016-10-19 20:43:17
Empatia w edukacji jest fundamentem,na którym opierają się nasze relacje z uczniami.
beata
2016-10-19 20:26:09
Zobaczyłam dobrą praktykę na każdym etapie edukacyjnym. Dobrze, że mamy takie szkoły i ludzi z pasją, którzy je tworzą. Dziękuję za inspiracje i nowe podejście do języka bez przemocy.
Agata
2016-10-17 11:29:02
Konferencja w 100% spełniła moje oczekiwania. Fantastyczny temat, profesjonalni prowadzący, których bardzo przyjemnie się słuchało. Moja głowa pełna przemyśleń i nowych pomysłów na udoskonalenie swojej pracy. Dziękuję! :-)
Basia
2016-10-17 09:30:00
Drodzy Gospodarze!
Od początku byłam pod wrażeniem samej organizacji konferencji. Płynna obsługa, czytelna strona, świetna komunikacja. Tak samo było na miejscu- nawet Pan ochroniarz wiedział gdzie jadę i wskazał miejsce parkingowe. Wspaniali prelegenci- ludzie z pasją i wielką empatią. Doskonała obsługa uczniów, dzięki którym nie czuło się, że to impreza dla dinozaurów. Warsztat na którym byłam- u Teresy, pozwolił mi się zrelaksować i nabrać kolejnej inspiracji. Uwielbiam takie wydarzenia! Dziękuję serdecznie za to, że mogłam uczestniczyć w tak ciepłej przestrzeni. Cieszę się, że są ludzie, którym wciąż się chce coś robić dobrego, nawet jeśli czasem jest trudno i brak przychylności. Dzięki takim spotkaniom wpuszczacie odżywczą energię, która ma szanse zasilać innych- a że empatia jest niezwykłym darem, którego wciąż brakuje w rzeczywistości, to tym bardziej jest potrzeba takich inicjatyw. Jestem wzruszona, że są ludzie, którzy mają potrzebę lepszego świata i obierają na realizacje jej, tak znakomitą strategię. Życzę dużo radości! Do zobaczenia znów!
Beata
2016-10-17 08:28:48
Inspirujace spotkanie. wysoki poziom organizacji i cudowna atmosfera.Bardzo interesujacy wykład p. dr Kaczmarzyka. Urocze, eleganckie gospodynie konferencji. Pyszne jedzonko. Dziekuje za możliwość uczestnictwa. Beata Pawelec
Agata Karbownik
2016-10-16 22:20:57
Konferencja była bardzo dobrze zorganizowana. Jednak najważniejsza była cudowna atmosfera i chęć wspólnego zmieniania szkolnictwa. Zarówno wykłady jak i warsztaty były bardzo pouczające i na długo pozostaną w mojej pamięci.
Lucyna
2016-10-16 20:00:50
Gratuluję z serca organizatorom konferencji; doskonała organizacja, kompetentni prowadzący, ciepła atmosfera i mnóstwo empatii. Naładowałam swoje myśli i serce pozytywną energią, którą chcę dzielić z innymi. Czekam na kolejne warsztaty w Filomacie i pozdrawiam wszystkich, którzy chcą budować mosty do ludzkich serc:-)
Jolanta
2016-10-16 17:49:43
Bardzo interesująca konferencja,pozdrawiam
Ewa
2016-10-16 12:39:29
Dziękuję za możliwość uczestniczenia w ciekawej konferencji. Gratuluję doskonałej organizacji. Cieszę się, że mogłam spędzić czas pożytecznie i w tak miłej atmosferze. Życzę kolejnych, równie udanych jubileuszy :-)
Justyna
2016-10-16 09:58:10
Dziękuję za wspaniałą konferencję
Ewelina
2016-10-14 16:09:16
Organizacja i strona merytoryczna na najwyższym poziomie
Olga
2016-10-14 13:28:42
Miło i konstruktywnie. Jestem zachwycona. Pozdrawiam. Olga
Anna
2016-10-14 13:15:33
Konferencja niezwykła, motywująca do dalszej pracy nad sobą i w ogóle! Wielkie brawa!
Agnieszka
2016-10-14 10:38:55
Dziękuję. To było coś wspaniałego. Odkryłam, że moje młodzieńcze, trochę hipisowskie, marzenie o wolności, równości i pokoju w świecie jest nadal we mnie żywe. I dziękuję, bo mogłam poczuć całą sobą, że to marzenie jest nie tylko moim udziałem. Byłam i jestem poruszona, wzruszona i jak nigdy dotąd dumna, że mogę być maleńką częścią czegoś tak wielkiego. Dziękuję.
Hanna Dohn
2016-10-13 21:04:46
Wyjątkowa konferencja, bardzo żałuję, że nie mogłam wziąć udziału w warsztatach. Pozdrawiam. Hanna
Bożena Kaczmarczyk
2016-10-13 19:37:57
Gratuluję sukcesu! Znakomita konferencja!
Magda Beztroska
2016-10-13 19:25:38
Organizacja byłą rewelacyjna, wszystko dopięte na ostatni guzik, punktualnie, konkretnie, rzeczowo, stoiska z książkami, serwis kawowy, lunch po prostu wszystko na wysokim poziomie.
Merytorycznie również wysoki poziom, poczułam się zainspirowana, Sen żyrafy się czyta, będzie się wdrażać :)
Warsztaty przemyślane, zaplanowane, chcę więcej - Pani Teresa rewelacyjna.
Dziękuję za możliwość udziału, jestem zachwycona.
Kamila
2016-10-13 17:06:54
Oceniam tą konferencję jako dobrą. To utwierdziło mnie w tym, co wiem dotychczas. Bardo dobra organizacja. Dziękuję a wszystko.
Barbara
2016-10-13 16:42:57
Konferencja bardzo do mnie przemówiła. Świetnie dobrani wykładowcy sprawili że była to na prawdę ciekawa konferencja.
Anna
2016-10-13 16:30:15
Wspaniała konferencja i warsztaty! Ładunek pozytywnych emocji i sporo przemyśleń! Motywacja do dalszej pracy nad sobą i dalszej pracy w ogóle!
Halina
2016-10-13 16:29:09
Konferencja bardzo wartościowa, umacnia w decyzji praktykowania "Porozumienia bez przemocy".
2016-10-13 15:46:11
Jestem pod wielkim wrażeniem organizacyjnej sprawności, empatii i życzliwości organizatorów. Duża konferencja, jak sobie wyobrażam, wymagała niezwykłych nakładów energii i czasu. Tymczasem rezultat tej pracy był dla mnie dużym pozytywnym zaskoczeniem - w moim odczuciu wszystko dopięte było na ostatni guzik. Szczególne wrażenie zrobiła na mnie świetna współpraca dyrekcji szkoły i nauczycieli z uczniami. Miałam wrażenie, że współpracują jak zdrowy, żywy organizm.
Cieszę się, że mogłam wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu, bo tematyki związanej z empatią - szczególnie w życiu szkolnym - jest wciąż w publicznej debacie zbyt mało. Konferencja była w tej debacie ważnym głosem. Oby więcej takich wydarzeń!
Joanna
2016-10-13 14:58:17
Ciekawa, inspirująca, potrzebna konferencja, z której może wyniknąć wiele dobrego. Dziękuję!
Ann
2016-10-13 09:55:28
Bardzo ciekawe wykłady, wszystko w tempie. Warsztaty bardzo interesujące, świetna atmosfera ! Gratuluję i doceniam ogrom wysiłku!
Kasia
2016-10-13 09:15:44
Był to dla mnie w 100% wartościowy czas, na poznanie nowych rzeczy, ugruntowanie tych, o których już gdzieś słyszałam, przeżycie i doświadczenie. Duży impuls do samorozwoju. Chętnie wzięłabym udział w dłuższym szkoleniu o podobnym klimacie i tematyce:) Dziękuje serdecznie organizatorom.
Magda
2016-10-12 21:00:14
Bardzo mi się podobało. Ciepła atmosfera dawała się odczuć w każdym momencie. Ciekawe i dowcipne wykłady bardzo zainteresowały. Mam nadzieję, że każda okrągła rocznica będzie świętowana właśnie tak.
Weronika Zawisza-Grzanka
2016-10-11 23:16:13
Szanowni Państwo,
to była uczta duchowa. I nie ma w tym określeniu ani odrobiny przesady, jest natomiast podziw dla Państwa organizacji, pomysłu, a przede wszystkim pedagogicznej pasji, szacunku do nauczycielstwa, sympatii dla uczniów, troski o Tych, za których Dorośli odpowiadają.
Szanowne Panie Dyrektorki, taka edukacja to marzenie! Pokazały Panie, że piękne relacje są możliwe. Nagrodą jest świadomość kształtowania postaw dzieci w duchu personalizmu, szczęście, radość tworzenia na uczniowskich twarzach.
Dziękuję Pani Dyrektor Elżbiecie Więcław za przywołanie (w swoim wykładzie) mądrości Młodszej Koleżanki. Dla słuchających - wielka lekcja nie tylko empatii, ale i nadzwyczajnej klasy.
Żałuję, że nie mogłam skorzystać z wszystkich zaplanowanych zajęć.
Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, wsparcia mądrych ludzi i niegasnącego entuzjazmu. Niech w każdej chwili szkolnej i prywatnej rzeczywistości mnożą się Wam ŻYRAFY!
Pozdrawiam serdecznie z Pszczyny.
Z wyrazami szacunku
Weronika Zawisza-Grzanka
Opinie o konferencji "EMPATIA W EDUKACJI"
Szanowni Państwo,
to była uczta duchowa. I nie ma w tym określeniu ani odrobiny przesady, jest natomiast podziw dla Państwa organizacji, pomysłu, a przede wszystkim pedagogicznej pasji, szacunku do nauczycielstwa, sympatii dla uczniów, troski o Tych, za których Dorośli odpowiadają.
Szanowne Panie Dyrektorki, taka edukacja to marzenie! Pokazały Panie, że piękne relacje są możliwe. Nagrodą jest świadomość kształtowania postaw dzieci w duchu personalizmu, szczęście, radość tworzenia na uczniowskich twarzach.
Dziękuję Pani Dyrektor Elżbiecie Więcław za przywołanie (w swoim wykładzie) mądrości Młodszej Koleżanki. Dla słuchających - wielka lekcja nie tylko empatii, ale i nadzwyczajnej klasy.
Żałuję, że nie mogłam skorzystać z wszystkich zaplanowanych zajęć.
Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, wsparcia mądrych ludzi i niegasnącego entuzjazmu. Niech w każdej chwili szkolnej i prywatnej rzeczywistości mnożą się Wam ŻYRAFY!
Pozdrawiam serdecznie z Pszczyny.
Z wyrazami szacunku
Weronika Zawisza-Grzanka

Bardzo mi się podobało. Ciepła atmosfera dawała się odczuć w każdym momencie. Ciekawe i dowcipne wykłady bardzo zainteresowały. Mam nadzieję, że każda okrągła rocznica będzie świętowana właśnie tak.
Magda

Był to dla mnie w 100% wartościowy czas, na poznanie nowych rzeczy, ugruntowanie tych, o których już gdzieś słyszałam, przeżycie i doświadczenie. Duży impuls do samorozwoju. Chętnie wzięłabym udział w dłuższym szkoleniu o podobnym klimacie i tematyce:) Dziękuje serdecznie organizatorom.
Kasia

Bardzo ciekawe wykłady, wszystko w tempie. Warsztaty bardzo interesujące, świetna atmosfera ! Gratuluję i doceniam ogrom wysiłku!
Ann

Ciekawa, inspirująca, potrzebna konferencja, z której może wyniknąć wiele dobrego. Dziękuję!
Joanna

Jestem pod wielkim wrażeniem organizacyjnej sprawności, empatii i życzliwości organizatorów. Duża konferencja, jak sobie wyobrażam, wymagała niezwykłych nakładów energii i czasu. Tymczasem rezultat tej pracy był dla mnie dużym pozytywnym zaskoczeniem - w moim odczuciu wszystko dopięte było na ostatni guzik. Szczególne wrażenie zrobiła na mnie świetna współpraca dyrekcji szkoły i nauczycieli z uczniami. Miałam wrażenie, że współpracują jak zdrowy, żywy organizm.
Cieszę się, że mogłam wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu, bo tematyki związanej z empatią - szczególnie w życiu szkolnym - jest wciąż w publicznej debacie zbyt mało. Konferencja była w tej debacie ważnym głosem. Oby więcej takich wydarzeń!
Ania Gierlińska

Konferencja bardzo wartościowa, umacnia w decyzji praktykowania "Porozumienia bez przemocy".
Halina

Wspaniała konferencja i warsztaty! Ładunek pozytywnych emocji i sporo przemyśleń! Motywacja do dalszej pracy nad sobą i dalszej pracy w ogóle!
Anna

Konferencja bardzo do mnie przemówiła. Świetnie dobrani wykładowcy sprawili że była to na prawdę ciekawa konferencja.
Barbara

Oceniam tą konferencję jako dobrą. To utwierdziło mnie w tym, co wiem dotychczas. Bardo dobra organizacja. Dziękuję a wszystko.
Kamila

Organizacja byłą rewelacyjna, wszystko dopięte na ostatni guzik, punktualnie, konkretnie, rzeczowo, stoiska z książkami, serwis kawowy, lunch po prostu wszystko na wysokim poziomie.
Merytorycznie również wysoki poziom, poczułam się zainspirowana, Sen żyrafy się czyta, będzie się wdrażać :)
Warsztaty przemyślane, zaplanowane, chcę więcej - Pani Teresa rewelacyjna.
Dziękuję za możliwość udziału, jestem zachwycona.
Magda Beztroska

Gratuluję sukcesu! Znakomita konferencja!
Bożena Kaczmarczyk

Wyjątkowa konferencja, bardzo żałuję, że nie mogłam wziąć udziału w warsztatach. Pozdrawiam.
Hanna

Dziękuję. To było coś wspaniałego. Odkryłam, że moje młodzieńcze, trochę hipisowskie, marzenie o wolności, równości i pokoju w świecie jest nadal we mnie żywe. I dziękuję, bo mogłam poczuć całą sobą, że to marzenie jest nie tylko moim udziałem. Byłam i jestem poruszona, wzruszona i jak nigdy dotąd dumna, że mogę być maleńką częścią czegoś tak wielkiego. Dziękuję.
Agnieszka

Konferencja niezwykła, motywująca do dalszej pracy nad sobą i w ogóle! Wielkie brawa!
Anna

Miło i konstruktywnie. Jestem zachwycona. Pozdrawiam.
Olga

Organizacja i strona merytoryczna na najwyższym poziomie
Ewelina

Dziękuję za wspaniałą konferencję
Justyna

Dziękuję za możliwość uczestniczenia w ciekawej konferencji. Gratuluję doskonałej organizacji. Cieszę się, że mogłam spędzić czas pożytecznie i w tak miłej atmosferze. Życzę kolejnych, równie udanych jubileuszy :-)
Ewa

Bardzo interesująca konferencja,pozdrawiam
Jolanta

Gratuluję z serca organizatorom konferencji; doskonała organizacja, kompetentni prowadzący, ciepła atmosfera i mnóstwo empatii. Naładowałam swoje myśli i serce pozytywną energią, którą chcę dzielić z innymi. Czekam na kolejne warsztaty w Filomacie i pozdrawiam wszystkich, którzy chcą budować mosty do ludzkich serc:-)
Lucyna

Konferencja była bardzo dobrze zorganizowana. Jednak najważniejsza była cudowna atmosfera i chęć wspólnego zmieniania szkolnictwa. Zarówno wykłady jak i warsztaty były bardzo pouczające i na długo pozostaną w mojej pamięci.
Agata Karbownik

Inspirujace spotkanie. wysoki poziom organizacji i cudowna atmosfera. Bardzo interesujacy wykład p. dr Kaczmarzyka. Urocze, eleganckie gospodynie konferencji. Pyszne jedzonko. Dziekuje za możliwość uczestnictwa.
Beata Pawelec

Drodzy Gospodarze!
Od początku byłam pod wrażeniem samej organizacji konferencji. Płynna obsługa, czytelna strona, świetna komunikacja. Tak samo było na miejscu- nawet Pan ochroniarz wiedział gdzie jadę i wskazał miejsce parkingowe. Wspaniali prelegenci- ludzie z pasją i wielką empatią. Doskonała obsługa uczniów, dzięki którym nie czuło się, że to impreza dla dinozaurów. Warsztat na którym byłam- u Teresy, pozwolił mi się zrelaksować i nabrać kolejnej inspiracji. Uwielbiam takie wydarzenia! Dziękuję serdecznie za to, że mogłam uczestniczyć w tak ciepłej przestrzeni. Cieszę się, że są ludzie, którym wciąż się chce coś robić dobrego, nawet jeśli czasem jest trudno i brak przychylności. Dzięki takim spotkaniom wpuszczacie odżywczą energię, która ma szanse zasilać innych- a że empatia jest niezwykłym darem, którego wciąż brakuje w rzeczywistości, to tym bardziej jest potrzeba takich inicjatyw. Jestem wzruszona, że są ludzie, którzy mają potrzebę lepszego świata i obierają na realizacje jej, tak znakomitą strategię. Życzę dużo radości! Do zobaczenia znów!
Basia

Konferencja w 100% spełniła moje oczekiwania. Fantastyczny temat, profesjonalni prowadzący, których bardzo przyjemnie się słuchało. Moja głowa pełna przemyśleń i nowych pomysłów na udoskonalenie swojej pracy. Dziękuję! :-)
Agata

Zobaczyłam dobrą praktykę na każdym etapie edukacyjnym. Dobrze, że mamy takie szkoły i ludzi z pasją, którzy je tworzą. Dziękuję za inspiracje i nowe podejście do języka bez przemocy.
Beata

Empatia w edukacji jest fundamentem,na którym opierają się nasze relacje z uczniami.
Wioleta

Dla mnie fascynujący był sam temat konferencji ponieważ empatia nie jest jeszcze tak doceniana jak powinna. Doskonała była również atmosfera towarzysząca temu wydarzeniu - pełna empatii i życzliwości.Brawo!!!!!!
Danuta
PARTNERZY
Rekomendacje


Konferencja pod Patronatem Prezydenta Miasta Gliwice
Zygmunta Frankiewicza


Prezydenta Miasta GliwiceKonferencja dofinansowana z budżetu Miasta Gliwice


  

Patronat medialny

 
Copyright © 2016 Studio Graficzne „iKolor”
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego